Voor wie?

Het FUN-IE-FIT is voor iedereen. Van kleuter tot hoog bejaard. Voor valide mensen, sporters en mensen in een rolstoel. Voor mensen met een beperking, maar ook voor de professoren onder ons. Voor iedereen is er een passend aanbod in het FUN-IE-FIT. Kinderen uit het regulier basisonderwijs kunnen lid worden van de e-sportvereniging Tactix.

Jeugd uit het voortgezet onderwijs kan ook terecht bij de e-sportvereniging Tactix die traint in het FUN-IE-FIT. Jong volwassenen en volwassenen kunnen terecht bij de e-sportvereniging Tactix. Daar wordt in teams getraind voor deelname aan lokale, regionale, nationale en internationale wedstrijden. Het FUN-IE-FIT biedt beweging, sport en leeractiviteiten voor:

 • kinderen uit het regulier basisonderwijs¬†
 • jeugd uit het regulier voortgezet onderwijs
 • jong volwassenen (studerend of werken)
 • volwassenen ¬†
 • ouderen en hoog bejaarden
 • kinderen uit het speciaal onderwijs
 • jeugd uit het speciaal voortgezet onderwijs
 • volwassenen met een beperking
 • kinderen en volwassen met fysieke beperkingen (incl. rolstoelgebruikers)
 • breedtesporters¬†
 • topsporters
 • professionele sporters
 • bedrijfsleven, instellingen en organisaties