Gameastiek-event bij de Klup Twente

Gameastiek-event bij de Klup Twente

Het game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT van De Klup Twente heeft een nieuwe sport voortgebracht: gamenastiek. (Sporten met games). De sport is geschikt voor peutertjes tot en met 100-plussers, brengt iedereen in beweging èn stemt heel vrolijk. Over die nieuwe sport is er vrijdag 19 mei een groot Gamenastiek- event met demonstraties en informatie van Axendo en Care4more over de nieuwste toepassingen. Hoogtepunt is de lezing van hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschappen professor Erik Scherder.
Het Gamenastiek-event gaat over de meerwaarde van gamenastiek, in het bijzonder over wat bewegen met games kan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met een rugzakje en aan de zelfredzaamheid en gezondheid van ouderen. De Klup Twente organiseert het Gamenastiek-event voor: • de deelnemers van het programma Fief worden en fief blijven (gamenastiek voor 60-plussers op de donderdag, gefinancierd door het Fonds Nuts Ohra), • vertegenwoordigers van fondsen die (kunnen) bijdragen, • bestuurders en beleidsmedewerkers van overheden, • raadsleden, • medewerkers van zorginstellingen in Twente (verwijzers), • Menzis, • scholen voor speciaal onderwijs, • Raad van Toezicht en bestuur stichting Vrienden van de Klup, • relaties van De Klup Twente.
Programma: 13.30 uur Gamenastiek demonstraties in de grote zaal Demo’s van de nieuwste ontwikkelingen met medewerking van Axendo en Care4more in het gamelab. 15.30 uur Lezing Erik Scherder De toegang is gratis, opgave in verband met een gelimiteerd aantal plaatsen verplicht: info@deklup.nl onder vermelding van gamenastiek-event